lørdag den 6. maj 2017

At gange og divider med farver #math #matematik #skolechat

Prime Climb tabellen er farvekodet for at gøre multiplikation og division let. Hver gang du ganger, kombineres farverne på de to tal, der er ganget sammen. Den spilles med en 10 sidet terning. En af de store innovationer i Primo er farveskemaet. Hver af de primære tal mindre end 10 har sin egen farve: 2 er orange, 3 er grøn, 5 er blå og 7 er lilla. Hvert primtal over 10 er farvet rødt.


For eksempel, siger du har 14 og en af ​​dine terninger gir 3. Du beslutter at gange 14 ved 3, men er ikke sikker på, hvad det pågældende produkt er. Farverne fortæller dig . Bemærk at 14 er orange og lilla, mens 3 er grøn. Det betyder, at 14 gange 3 vil være orange, lilla og grøn. Den eneste cirkel med præcis disse farver er 42, hvilket er 14 gange 3.
Dette virker også for division. Sig, du vil dele 84 med 4. Når du deler, er det eneste du så skal er at fjerne farverne på det tal du deler med fra den større tal. I dette tilfælde skal du fjerne de to orange som i 4 tallet, fra farverne i 84. Tallet 84 er skabt af 42x2 dvs, farver: orange, orange, lilla og grøn.


Det betyder at du nu leder efter et tal med farverne lilla og grønne. Og den findes!
Tallet 21 har netop disse farver, og 84 divideret med 4 er 21.
For spillere, der ikke har mestret alle deres aritmetiske, kan du bruge farverne til at tjekke din matematik, eller endda gøre arbejdet for dig! Med andre ord kan du begynde at spille nu med hvad du ved, og farverne hjælper dig. Som du lærer mere matematik, vil du se, at der er flere muligheder i Prime Climb!


Five Principles of Extraordinary Math Teaching | Dan Finkel | TEDxRainier


The math game kids actually ask to play
købes online som Prime Climb


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.