torsdag den 18. maj 2017

NLD - non verbal learning disorder

NLD: En ujævn Wechsler profil hvor Verbal IQ langt overstiger Handle IQ, kan nogle gange give vægt til denne diagnose. Når det er præcis, så det henviser til en svaghed i højre hjernehalvdelens evne til at opfatte, huske og udtrykke visuelle og spatiel information.

Generelle disorganisering og roderi kan ledsage dette, sammen med dårlig håndskrift, og svært ved at læse sociale signaler korrekt. Med andre ord, virker den højre hjernehalvdel ikke som den skal.

Dog kan nogle af de samme kvaliteter vedrører et barn, der er meget højre hjern orienteret, den visuelle-rumlige elev, der kan være dårlig på den sekventielle opgave i skrivning og er ofte uorganiserede og usædvanlig dårlige til "time management".

Den højt begavede barn kan være distræte, eller "abstrakte", bare fordi teorier og tanker om tænkning er så lokkende.

Herudover er det meget vigtigt at udelukke enhver vision-relaterede svaghed. En grundig syns undersøgesler af en udviklingssynslæge kan afgøre afgøre, om eye-tracking, samsyn og "accomodating" arbejder som de skal. Visuelle svagheder kan forhindre børn i at præstere i en meget visuel-perceptuelle og rumlige områder ....

http://www.nldline.com/giftednl.htm

Bare for at understøtte at det endeligt er forkert at forklare NLD diagnosen udefra en skæv WISC profil. Jeg beklager hvis det er svært at læse men jeg ved at jeg ikke lige oversætter ret god i dag, men hvis der er en som kan omskrive det så er i velkom til at smække det på. Vi er her for at få relevant viden ... og få en god dialog om alt det mulige ting der kan forveksles ... for man kan sagtens have NLD og være højt begavet!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.