søndag den 15. december 2002

Odense bryder ikke loven


Odense bryder ikke loven
15. december 2002 Fyens Stiftstidende Odense Karsten HüttelODENSE: De seneste ugers debat om Odense Kommunes anbringelse af børn uden for hjemmet fik en foreløbig afslutning på det sidste byrådsmøde inden jul. I et svar til en række spørgsmål fra Enhedslistens Per Berga Rasmussen slog børn- og ungerådmand Ruth Larsen (S)fast, at Odense Kommune ikke bryder loven, hvad Socialministeriet så sent som i denne uge har tilkendegivet. I sit svar henholdt rådmanden sig blandt andet til en udtalelse fra foråret 1999, hvor ministeriet blandt andet skriver: "En gennemgang af anbringelsessager dikteret af budgetmæssige årsager vil ikke i sig selv være i strid med servicelovens regler, hvis vurderingen af den enkelte sag sker ud fra, hvorvidt det er fagligt forsvarligt at revidere planen og derefter ændre en igangværende foranstaltning"

Kraftig reaktion 

På anbringelsesområdet skal Odense Kommune næste år spare næsten 10 millioner kroner, og det har ikke mindst fået kommunens socialrådgivere til at reagere kraftigt. Per Berga Rasmussen: Vi er bange for, at økonomien kommer til at styre indsatsen og ikke behovet. Det er unge menneskers fremtid, det handler om. Vi skal simpelthen gøre den indsats, der er nødvendig, sagde han. Ingen andre byrådsmedlemmer kommenterede rådmandens redegørelse.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.