søndag den 21. maj 2017

PERSONER MED SYNS- OG LÆSE-HANDICAP SIKRES BRED ADGANG TIL LITTERATUR I HELE EU #skolechat


"Med direktivet bliver det muligt uden forudgående tilladelse fra rettighedshaverne for Nota at fremstille handicapegnede formater af bøger m.v. til brug for personer med syns- og læsehandicap. Danmark kan opretholde sine regler om, at rettighedshaverne skal have kompensation. Danmark vil også kunne fastsætte regler om, hvorvidt der ved vurderingen af niveauet for kompensationen skal tages højde for den mulige skade, som rettighedshaverne måtte lide. Det følger af aftalen, at medlemslande ikke kan beslutte, at personer med syns- og læsehandicap selv skal betale kompensationen til rettighedshaverne" 


http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/personer-med-syns-og-laese-handicap-sikres-bred-adgang-til-litteratur-i-hele-eu/1/1/ 

Ærgeligt KLO er nedlagt for de havde probleme rmed rettigheder for at måtte indlæse bøger der hvor børnene ikke magtede lydkvaliteten af de sytetisk tale stemmer alle danske programmer udvikles af. Disse kan justeres og lyden kan gøres bedre hvis finthørende bruges til den del og musiker sætter filtre på. At de også på sigt skal udvides så vi får flere ord med betyder at visse fag skla læses vha daisy ... men måske kan forlag nu levere OCR scannede bøger i håb om at skoler vælger dem frem for konkurenten.

Jeg kan kun håbe at grundskole bøger og hjemmesider hurtigt kommer på plads. Det er surt sjow at kommuner ikke ved de har ansvaret men det kræver også at "centrale" ændringer tvinger handicap venlighed igennem. Og når vi ser på hvor svært det er for kørestolsbrugere ved vi jo det ikke sker uden en kamp. Godt Thorkild Olesen​ er der oppe og vi må håbe på det behov ordblinde og blinde har vi sammen skabe et produkt som husker begge gruppes behov og at NOTA kan bære det nye tilgængelighedskrav i deres database.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.