onsdag den 11. december 2002

Tina Bue går enegang blandt socialdemokrater


Tina Bue går enegang blandt socialdemokrater
11. december 2002 Fyensstiftstidende.dk

ODENSE: For første gang i sine 13 år som medlem af den socialdemokratiske byrådsgruppe stemmer Tina Bue Jensen (S) imod gruppen på byrådsmødet i aften.


Stridens æble er først og fremmest et ekstra sparekrav på 6,2 millioner kroner til børnehaver og vuggestuer, fordi kommunen har passet flere børn end forventet i år - med ekstraudgifter til følge.

Partikammeraterne i Børn- og Ungeudvalget - heriblandt rådmand Ruth Larsen - sprang i målet, selv om de i første omgang positivt anbefalede en ekstrabevilling til daginstitutionerne, som i forvejen skal spare 17 millioner kroner næste år.


- Et stort skridt

Tina Bue Jensen er således helt på egen hånd i gruppen ved at stå fast på ønsket om en ekstrabevilling til området.

Lige så isoleret er hun i spørgsmålet om en ekstrabevilling på tre millioner kroner til anbringelsesområdet, hvor ekstraudgifter også har sprængt budgetrammerne.

- Det er et utroligt stort skridt for mig at tage, og jeg står helt klart alene i gruppen. Men jeg synes ikke, jeg kan se mig selv i øjnene og være mig selv bekendt, hvis jeg deltager i endnu en besparelse på daginstitutionerne og anbringelserne, siger Tina Bue Jensen.

- Jeg er bare nået dertil, at jeg ikke vil være med til det her. Jeg har gennem flere år været med til at indgå budgetforlig, og jeg er fuldt ud klar over nødvendigheden af dem, ligesom jeg finder det både rigtigt og naturligt at indgå dem. Men med så store besparelser, som vi her taler om, går den ikke længere, mener hun.

Børnepasningen og anbringelserne er i budgetsprog såkaldt "styrbare områder", der som oftest selv skal spare sig ud af budgetoverskridelser. At områderne langt hen ad vejen styres af udefra kommende krav - for eksempel børnetallet - har været til diskussion i årevis.

- Der kan ikke være nogen tvivl om, at det er vigtigt at overholde indgåede aftaler, og jeg har også tidligere bøjet nakken og stemt med byrådsgruppen imod tillægsbevillinger i forbindelse med forlig. Men hvis de parter, man indgår forlig med opfører sig på en måde, så det grænser til det ubøjelige, så finder jeg, at så må man tage konsekvensen og sige, at lige netop her står jeg af, siger hun.


Ja fra partiforeningen

Tina Bue Jensen afklarede sin holdning med sin partiforening mandag aften, hvor en enstemmig bestyrelse bakkede hende op.

- Vi skal fra byrådets side vise, at når vi med den ene hånd ønsker pasningsgaranti, så er vi med den anden hånd også parat til at følge op med økonomi til det antal børn, der skal passes.

- Jeg véd godt, at min holdning ikke ændrer noget i morgen, men for min troværdighed er det nødvendigt at stå fast nu. Jeg kan ikke længere leve med, at vi skal skære ned alene for princippernes skyld - vi skylder befolkningen også at se på indholdet af den politik, vi vedtager, fastslår hun.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.