fredag den 2. juni 2017

Mennesker med handicap og socialt udsatte får bedre hjælp og enklere regler


Mennesker med handicap og socialt udsatte får bedre hjælp og enklere regler
PRESSEMEDDELELSE – Folketinget har vedtaget ændringer i serviceloven, som giver forbedringer for både borgere og kommuner. Ændringerne har været efterspurgt længe, og børne- og socialminister Mai Mercado er godt tilfreds med resultatet.
Fremover kan borgere med handicap og socialt udsatte voksne få mere sammenhængende og tidlig hjælp, så de kan udvikle sig og udnytte deres potentiale bedre. Samtidig bliver reglerne for dem enklere, så kommunerne kan fokusere på at hjælpe med at forbedre borgerens livssituation. Det sker, fordi et flertal i Folketinget i dag har vedtaget en revision af servicelovens voksenbestemmelser.
I efteråret blev et bredt flertal enig om at ændre på reglerne i serviceloven for netop at gøre det bedre og nemmere for både borgere og kommuner. Det er ændringer, som interesseorganisationer og kommuner i flere år har ønsket på området, men det er ikke lykkedes at blive enig politisk før nu.
”Jeg er meget tilfreds med, at vi langt om længe har vedtaget nogle rigtigt gode ændringer. Det har været et konstruktivt forløb, og ændringerne kommer til at gøre en reel forskel for de borgere, der har brug for hjælp, enten fordi de har et handicap eller er socialt udsatte. De vil opleve at få bedre hjælp, og kommunerne får bedre mulighed for at gribe tidligt ind, så problemerne ikke vokser sig for store. Borgerne skal heller ikke længere bruge tid på at lægge merudgifter sammen i et regneark hver måned, men får et fast beløb. Derudover vil personer med handicap kunne købe deres kendte plejepersonale med på ferie,” siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Fakta om ændringerne af serviceloven:
Det skrives ind i serviceloven, at udsatte voksne og mennesker med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.
En række regler bliver forenklet, blandt andet hjælpemiddel- og forbrugsgodebestemmelsen og merudgiftsydelsen. Det betyder for eksempel, at man fremover vil modtage et standardtilskud til at dække de merudgifter, man måtte have på grund af sit handicap, uden løbende at skulle aflevere kvitteringer og lave regnskab.
Kommunerne får bedre mulighed for at sætte ind, før problemerne vokser sig store, med tidlig forebyggende indsats i form af gruppebaserede indsatser, inddragelse af frivillige og midlertidig tildeling af hjælpemidler.
Beboere på kommunale og regionale tilbud får mulighed for at købe sig til ferieledsagelse, så de kan få det personale, som de kender, med på ferie.
Der indføres et minimumsvarsel på 14 uger for afgørelser, hvor nedsættelsen eller frakendelsen af hjælpen har særligt indgribende betydning for den enkelte. Varslet betyder, at kommunens afgørelse får opsat virkning i 14 uger, så afgørelsen først træder i kraft herefter. Hvis der klages, får borgeren ud over 14 uger yderligere den tid, det tager at afvikle hjælpen.

Yderligere oplysninger
Kontorchef Hanne Stig Andersen, hsa@sm.dk, tlf. 41 85 12 94
Pressemedarbejder Signe Damgaard, sid@sm.dk, tlf. 41 85 11 92

Det må vi så bruge lidt tid på at få meningen af ... bare det ikke betyder at kommunen endnu nemmere kan pådutte tilbud, og tvinge forældre såvel børn igennem forløb hvor ingen tager ansvaret for diverse fejl og mangler. Reglerne er så kompleks men værre er at ingen fulgt noget ... så måske passer SEL til praksis - og hvis det er blir det meget svært at kom videre med, men vi kan have håbet.
Problemet er det er UMULIGT at får hjælpemidler, støtte og merudgifter dækket. Hverken det barnet kræver eller TAB - det er nemt nok at få en anbringelse.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.