onsdag den 28. juni 2017

Prøver i 9. klasse (FP9) #ordblinde skal søge hjælpemidler til mundlig og skriftlig hver gang


Vigtige datoer: Inden 1 okt eller 1 dec skal privatister registrer eksamen ønsker for dec/jan eller maj/jun.

Så skla de andre datoer huskes f.eks august vælges om det er dansk prøveform A eller B osv.

Ordblinde: inden 1 dec skal hjælpemiddel dispesation registres


Bundne prøvefag

Dansk
Mundtlig
Skriftlig

Matematik
Skriftlig

Engelsk
Mundtlig

Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Mundtlig

To prøver til udtræk

En prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab)

Engelsk
Skriftlig 

Tysk/fransk 
Mundtlig
Skriftlig

Historie 
Mundtlig

Samfundsfag 
Mundtlig

Kristendomskundskab
Mundtlig

Og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik)

Matematik 
Mundtlig

Idræt 
Mundtlig
Biologi 
Skriftlig

Geografi 
Skriftlig

Fysik/kemi Skriftlig 


Frivillige prøvefag

Eleverne kan desuden vælge at aflægge prøve i et eller flere af de følgende frivillige valgfag:

Tysk/fransk 
Mundtlig 
Skriftlig

Madkundskab
Mundtlig

Håndværk og Design

Mundtlig

Musik (forsøg) 
Mundtlig 

Billedkunst (forsøg)
Mundtlig

Spansk (forsøg)
Mundtlig

Medier (forsøg)

Mundtlig

Partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og foreninger (forsøg)Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.