fredag den 14. juli 2017

AVU – ALMEN VOKSENUDDANNELSE - VUC


AVU – ALMEN VOKSENUDDANNELSE
Almen Voksenuddannelse - avu - er et tilbud om uddannelse til alle over 18 år. Du kan tage avu-fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere avu-fagene med andre enkeltfag på FVU og/eller hf. Avu omfatter kernefagene:
Dansk - Basis, G, F, E, D
Dansk som andetsprog - Basis, G, F, E, D
Engelsk - Basis, G, F, E, D
Fransk - Basis, G, F, E, D
Historie - D
Matematik - Basis, G, F, E, D
Naturvidenskab - G, F, E, D
Samfundsfag - G, D
Tysk - Basis, G, F, E, D


Avu omfatter også tilbudsfagene:
Billedkunst - D
Formidling - D
Grundlæggende IT - Basis, G
Idræt - D
Latin - E, D
Livsanskuelse - D
Psykologi - D
Samarbejde og kommunikation - G

SUPPLERENDE DIFFERENTIERET UNDERVISNING
Tilbydes som et supplement til undervisningen i de enkelte fag.
INTRODUCERENDE UNDERVISNING
Tilbydes for at give dig en introduktion til de enkelte fag og et indblik i arbejdsmetoder. Deltagelse i introducerende undervisning er ikke en forudsætning for optagelse på faget i den ordinære undervisning. Undervisningen er gratis.
FAGELEMENTER
Et fagelement er en del af et enkeltfag. Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag, og forløbet er ikke i sig selv adgangsgivende til andre fag eller uddannelser.
PRØVE
Avu-fagene afsluttes med prøver på niveauerne G og D. Niveauerne basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. 
NIVEAUER PÅ AVU
Avu er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning, der afsluttes på hhv. basisniveau og på niveauerne G, F, E og D, hvor D er det højeste niveau:

Basis - grundlæggende niveau*
G - svarer til folkeskolens 9. klasse
F - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag F
E - svarer til folkeskolens 10. klasse
D - svarer til erhvervsuddannelsernes grundfag D
* Svarer til grundskolens 7. klasse niveau i engelsk. I øvrige fag foregår undervisningen på grundlæggende niveau. 

DINE FAG

  • Dansk F og E
  • Engelsk E og D
  • Matemati F, E og D
  • Naturvidenskab G og F

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.