fredag den 14. juli 2017

Hvad skal vi vælge? #ordblind #opsamling #innovation
I 2012 fjernede Kommunen min dreng en fjernelse som endeligt skete fordi jeg rettede ikke ind jf det kommunen besluttede i 2011 og fastholdt min ret som forældre ifm. skolevalg. Desværre sendt kommunen ikke afgørelser og jeg ringede til AST for vejledning ifm sagen hvor AST kontaktede kommunen som lynhurtigt sat sagen frem som anbringelsessag dvs en tvangsudredning pga. jf kommunen at jeg ikke vil medvirke i en forældre evnetest. Men essensen af sagen dvs problemer i mit barns skoletilbud blev ikke undersøgt eller beskrevet.


Vores sag blev kort efter afgjort ved det arbejde kommunen havde baserede deres udredninger på var som jeg hele tiden havde fastholdt "ugyldig" netop fordi vores forrige kommune fik en §50 skrevet uden at anden aktør så mig eller mine børn, og det tog bare 2 år før Ankestyrelsen nået igennem sagen. Desværre overså socialrådgviren denne principafgørelse på trods af at jeg indleverede det direkte til Dommeren, foran hende og fagkonsulenten i en retssal og fik en bekræftede kopi af akten var modtaget. Hvordan det kan ske at en socialrådgiver team er så lempfældig jf det oplysnigner forældrene kommer med kan jeg ikke besvare, men jeg kan berette de slet ikke lytter til forældrene med mindre det er for at anklage os vis det de implementer ikke virker som de havde tænkt sig.


Problemet var bare at ingen tilbudt os en forældrekompetence undersøgelse som også kaldes FKU, faktisk kan jeg dokumenter at denne var aflyst af "selvsamme" rådgiver team som "overflydende" der vil have en tvangsudredning. Jeg kan også vise at forældrene ikke selv kan bestille den FKU udefra principafgørelser ankestyrelsen har lavet - en principafgørelse er en retslige vejledning kommunen bør følge i lignede sager. Efter anbringelsen tog det 3 år før kommunen lavede min FKU og i det periode belv jeg domt på skrivelser pædagoger skrev, pædagoger som tjente styrtende beløb og min / vores reaktion til selve sagen. Det er så jf den principafgørelse i vores sag kommunens ansvar at sikre de ikke bruger vurderinger og sikre at forvaltningsretten er overholdt.


Da kommunen lavede deres udredning var det bestilt på en opholdsted som IKKE havde fornøden kompetencer jf mit barns alders og målgruppe. Det sært er at socialrådgiveren skrev at det havde stedet, hvorimod brevet hun fik fra tilsynet beskrev det havde stedet IKKE. Jeg fik ingen høringer af samtlige instancer og opdagede dokumenter tilfældigt hvor jeg undrer mig over at fagkonsulenten bekræftede de vil undersøge barnet for at støte barnet og ikke kun for at finde omsorgsvigt overfor dommeren.


Ydemere belv der givet en "nu forsvundet opdrag" til to private psykologer som mente at da det var i led af en tvangsudredning de ikke behøvede at tale med mig. Jeg kun ikke kontakte dem da jeg ikke var oplyst om hvem de var, ergo jeg havde ingen mulighed for at medvirke i vores sag eller se hvad de fik af oplysninger eller ikke fik. Det er korrekt for børn over 15, hvis barnet samtykker at forældrene ikke medvirker men for børn under 15 skal forældrene ALTID indrages. Her skal psykologen skønne hvad der er relevant at oplyse forældrene om eller ej.


Det var rent ud sagt socialrådgiveren som følte jeg vil påvirke udredningen og at det så vil betyde resultaterne ikke kun bruges som krævede vi udredes på den måde. Hendes formodninger, ikke andet. At den udredning rent praktisk konkluderede præcis det jeg fortalt kommunen om mit barns behov overså alle (undtagen vores advokater) dvs psykolgoen beskrev og anbefalede at han får en ordblinde klasse samt at hun på ingen måde anbefalede en anbringelse ... det kom bag på mig således også den advokat der flere år senere fik min drengs meget omtumlet sag ... men både min og barnets advokat sagt det i retten.


At psykolgen beskrev hun ikke kan vurdere om det var hjemmet eller skolen som er årsag i at mit barns skolegang sejlede ... var en punkt ingen huskede da det var en simpelt linie i hundredsvise skabte til formålet akter. Idet psykologen hypotiserede at han ikke "var talt med i hjemmet" så var alles tanker videre udefra socialrådgiverens formodninger og pædagogers beskrivelser jf vanrøgt ingen andre så. Trist var psykologen opdagede ikke at han pga situationen var så presset at han "lukkede af" faktisk lukker han ikke af - han ved ikke hvordan han skal sige det han mener i situationer han ikke har prøvet før. Det er fordi han har angst, angst efter et skoleforløb ingen beskrev andet end at jeg "var" usamarbejdsvillig. Han er ellers meget snaksageligt.


Psykologen vil havde opdagede dette hvis hun så ham i hjemmet til samvær osv. eller i en skole situation, hvor han følte sig trygge men hun regnede med han er tryg med en pædagog fra opholdstedet. Psykolgeon vidste ikke pædagogen fastholdt ham og begik ulovlig magtanvendelser - og da hun fik det at vide vælger psykologen at ignorer oplysnignerne da hendes opdrag i sagen var slut.


Men psykolgen beskrev netop det som jeg bedt kommunen om, og netop skrev psykolgen alt dette kommunen ikke havde gjort i hendes anbefaling. Idet opdraget er forsvundet så ved ingen "hvem bestilte hvad" - men en opdrag kan ikke være væk når det er skrevet på en computer, for selv slettede filer husker på det kommunale drev eller den PC som det var skrevet på. Men notater fra øvrige instancer viser at socialteamet i sagen "påvirkede" deres afgørelser dvs. enten var at give forkerte oplysnigner eller ved at sige de ikke ved hvordan de skulle gøre eller ved at fortælle jeg ikke klagede i tide på trods af at alle vidste jeg klokkeklart ikke var enige i det valg der var omkring mit barn.


Fagpersoner som så sagen var enige i at det ikke er en optimal situation, hverken for barnet eller involverede parter. Med deres hjælp fik vi aftalt hvad der er af behov - og igen leverede kommunen ikke det vi var enige om og jeg afvist at acceptere forhold vi ikke kun blive enig om. Da det gik op for mig at kommunen, for at opnå enighed, fyrede vores team kun jeg ikke andet end jeg gjor: Stå alene, mor mod kommunen.


I dag er det klokkeklart at BUF og PPR har et utilgiveligt samarbejde mod forældrenes anmodninger om hjælp. Men om det vil pible frem ... ved jeg ikke helt for noget fortælller mig at det har været sådan i Odense i mange år, faktisk ikke kun Odense men i flere kommuner - vi ramte de uheldige kommuner i vores søgning efter en skole som vil have min dreng.


At vi står her i dag. 5 år senere og jeg ser at han pga. anbringelsen ikke var undervist jf det folkeskoleloven anbefaler og hvor specialklassen hellere ikke gjor ham klar til en overgang til en folkeskole som opgaven gik ud på i 2015/16 samt at jeg ikke kun indhente alt det forsomte alene i 2016/17 hvor folkeskolen nok havde endt i samme situation udefra kommunens tilsynsraporter eftersom alt vi ansøgt om ikke blev leverede dvs både det vi var enige om og det som kommunen ikke vil tale om ved BUF ... eller i folkeskolen.


Ja, nu fik vi et tilbud mere som afviser tysk. Lærer som siger de aldrig før havde sendt et barn til HF eller Gymnasium. Men med et barn der klart vil "læse videre" men ikke har det mulighed fordi grundskole forløbet var fyldt med aktører som ikke underviste jf folkeskoleloven. Hvor PPR havde trods ansvaret for opgaven ikke sikrede "opfølgning" hvor de bare med tillid regende med barnet blev undervist. At de ikke fik det de betalt for ... aflsørede jeg da jeg pludseligt som forældre fik skyldt for mit barn som var i skole hver dag, med fast undervisningsplan, ikke belv undervist. Jeg kun bare påpege at han var der alle timer for fagene ... det gjor ondt at den anden aktør ville rede eget rov og tilbudt os det vi vil have abre jeg ikke afsløre den detalje. Men personen viste mig også hvor kommunen svigtede os - og alle laver fejl. En meget uforskammet sag.


Jeg står splittet for personen var dygtig, men når ærlighed skal fremtvinges så er de måske ikke så dygtige når det kommer til stykket. Hvordan PPR og BUF så kan undvige at mit barn ikke i år belv færdig med 9. klasse som han bør havde været men skulle gentage 8. klasse ... viser hvor horribelt kommunen kan svigte jf inklusion uden at forældrene får et ben til jorden.


Ja, hvad skal vi gøre? Acceptere et amputeret spor klasse og ingen mulighed for at læse videre eller kræve kommunen acceptere deres fejl, giver dispensationer så VUC samler ham op? Eller skal vi lave en kombineret tilbud ...


Mit forslag er tysk 0-B på VUC hertil opsamling af matematik, dansk efter IL, ST og MAT prøver baserede på en special pædagogisk plan lavet af ordblindeinstitut og med en kort kurses ved kommunens ordblinde klasse. Jeg kan ikke se at han vil få hjælp ved lærer som på forhånd afviser hans fremtid. Derfor må jeg nu kæmpe videre med en PPR og BUF som allerede har skrevet deres sag - og fritaget hinanden fra alt ansvaret.


Det er mit barns sidste chance for at kan kom på HF eller Gymnasium. Han kan for min skyldt også tage en helt 8 og 9 på HF men han vil helst på Gymnasium trods de ikke har ordblinde viden men han ved det er næsten umuligt.


Endeligt bør han kun kom i vores lokale Folkeskole men de har afvist ham allerede i 2015, hvis de tog ham ind leverede inklusions indsatsen så var han videre i dag. Men det havde de ikke råd eller personale til, desværre hellere ikke lyst til.


”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på” (Odense Kommune, 2016).


Nu hvor KL indrømmer det ikke går for godt jf Inklusion - bør vi kunne uden videre klager kom videre, men en ting er at indromme noget andet er at sådan har det forgået mere eller mindre stabilt i 40 år.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.