fredag den 14. juli 2017

What doctors and other care professionals should know about giftedness


The gifted adults foundation IHBV publishes leaflets based on frequently asked questions.
These leaflets are one-paged documents about a specific theme in relation to giftedness.


Here is an excerpt two about going to the doctor and mental health issues:

A gifted person goes to the doctor…

What doctors and other care professionals should know about giftedness
Gifted adult clients in mental health care
Why is it necessary to take notice of giftedness during the screening procedure?

 Not everyone is average! Gifted seniors less lonely through recognition

Am I gifted or not? Do you wonder if an IQ test will be of any use?

Gifted, and more Do you have doubts about a possible psychiatric diagnosis?

Too much too young? A tricky period riddled with important decisions

Clever patients can be difficult for doctors How gifted patients can communicate effectively with their doctors

Got stuck because a worker is too clever? How to recognise gifted people when it comes to work issues?

I know I’m right! What role does giftedness play in a work conflict?

Extremely smart, but still having problems? Information about giftedness for students at college and university

Extremely smart, but still having problems? Information about giftedness for teachers and student advisors at college and university

Employer, cherish your talents! The role of giftedness in the origin of a work conflict

Hearing, seeing and feeling too much? About giftedness and high sensitivity

How to choose appropriate professional support About choosing an appropriate professional counselor for you

Gifted adult clients in mental health care Why is it necessary to take notice of giftedness during the screening procedure?

Sustainable Employment of Gifted Workers Insights of Positive Psychology Support Interaction with Gifted Employees at Work

Giftedness and ADHD About distractibility, impulsivity and concentration problems

A gifted person goes to the doctor… What doctors and other care professionals should know about giftedness

Exceptional and Profound Giftedness What does being exceptionally gifted mean? How can we help these people to be successful?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.