lørdag den 12. august 2017

Myter om neurologi ... kerne områder #neuromyths #teaching #2ekidsOpdagelsen at mere viden om hjernen viden var relateret til en øget tro på neuromyter er overraskende.

En potentiel forklaring er, at lærere, der er interesseret i at lære om hjernen, kan blive udsat for mere misinformation og / eller måske misforstå indholdet, så de ender med mere falske overbevisninger. Det er dog lige så muligt, at lærere, der tror neuromyter, kan søge mere information om hjernen.


Prov selv, se hvilke du tror er myter ... inden du læser artiklen ... spændende snak i hvert tilfælde.


 1. Vi bruger vores hjerne døgnets 24 timer.
 2. Det er bedre for børn at lære modersmålet inden fremmedsprog
 3. Drenge har, i gennemsnit, større hjerner end piger.
 4. Drikker studerende ikke tilstrækkelige mængder vand, krymper deres hjerner.
 5. Når hjernen er beskadiget, overtager andre dele af hjernen funktionen.
 6. Vi bruger kun 10% af vores hjerne. 
 7. Det venstre og højre hjernehalve i hjernen arbejder sammen.
 8. Nogle af os er "left-brained" og andre er "right-hjernen" og det hjælper forklarer forskellene i hvordan vi lærer.
 9. Hjerner af drenge og piger udvikler sig forskellige hastigheder.
 10. Hjernens udviklingen er færdig når børnene når puberteten.
 11. Der er bestemte perioder i barndommen, hvorefter visse ting ikke længere kan læres.
 12. Information opbevares i hjernen i netværk af celler fordelt over hele hjernen.
 13. Læring skyldes tilføjelsen af ​​nye celler til hjernen.
 14. Individier lærer bedre, når de modtager information i deres foretrukne læringsstil (fx auditiv, visuel, kinestetisk).
 15. Læring opstår gennem ændringer i forbindelserne mellem hjerneceller.
 16. Akademisk præstation kan negativt påvirkes ved at springe over morgenmad.
 17. Tegn på dysleksi er at se bogstaver baglæns.
 18. Normal udvikling af den menneskelige hjerne Involverer fødsel og død af hjerneceller.
 19. Mental kapacitet er genetisk og kan ikke ændres af miljøet.
 20. Fysisk training kan forbedre mental funktion.
 21. Børn skal udsættes for et beriget miljø fra fødsel til tre år, eller de vil miste læringskapacitet permanent. 
 22. Børn er mindre opmærksomme efter at have forbrugt sukkerholdige drikkevarer og / eller snacks.
 23. Circadian rytmer ("kropsklokke") skifter under ungdomsårene således at eleverne er trætte i løbet af skolens første lektioner.
 24. Motoriske øvelser, der gentager koordineringen af ​​motoriske opfattelsesevner, kan forbedre læsefærdigheder.
 25. Gentagelse af nogle mentale processer, kan ændre strukturen og funktionen af ​​nogle dele af hjernen. 
 26. Børn har læringstilstande, der domineres af visse sanser (dvs. at se, høre, berøre).
 27. Indlæringsproblemer i forbindelse med udviklingsforskelle i hjernefunktionen kan ikke forbedres ved uddannelse. 
 28. Produktion af nye forbindelser i hjernen kan fortsætte ind i alderdommen. 
 29. Kort motorkoordinationsøvelser kan forbedre integrationen af ​​venstre og højre hjernehalvfunktion.
 30. Der er specifikke perioder i barndommen, hvor det er lettere at lære visse ting.
 31. Når vi sover, slukker hjernen.
 32. Børns ræsonnement evner øges når de lytter til classisk musik.

 This finding that more general brain knowledge was related to an increased belief in neuromyths is surprising. One potential explanation is that teachers who are interested in learning about the brain may be exposed to more misinformation and/or may misunderstand the content such that they end up with more false beliefs. However, it is equally possible that teachers who believe neuromyths may seek out more information about the brain. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2017.01314/full

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.