fredag den 25. august 2017

P4 Fyn - ordblindhed med Margrethe Mørch

I går på P4 eftermiddag lige efter sangen "De ja vu" og inden sangen Se A Vida É (That's The Way Life Is) fortalt en ildsjæl om hendes erfaringer jf ordblinde unger. Jeg kan ikke rentskrive samtalen men I kan høre den! Når i følger linket: http://www.dr.dk/radio/p4fyn/p4fyn-eftermiddag/p4-eftermiddag-2017-08-24-15-03-5 Det er lidt skægt at se deres sangudvalg ... deja vi, thats the way life is og så god gammel Pink Floyd: Teacher leave those kids alone ... tja, måske bør lærer der ikke ved noget om ordblindhed bare lad os være. Jeg ved ikke men det er sådan lidt tilfældigt og humouristiske at sangene omkring indlæget var netop det valgte!

Tiden vil vise om jeg rentskriver samtalen her, men min blog starter med at vi blev spottet ordblind, helt tilbage i skolen i 2008 og først 1½ år efter fik vi "lov" til en test. Det var allerede der min dreng reagerede på skolen, både jf ordblindhed men også bare det med at være højt begavede. For folk som vil vide lidt om hvordan vi fungere så anbefaler jeg:Dengang var vi heldig da han blev testede for ordblindhed. Se, vi fik en af det bedste vejledere på Jylland af rent tilfælde da hun lige havde fået det job ved Kommunen. Testens forslag blev dog aldrig implementeret, men han fik en IT rygsæk. Dog kun støttelæren ikke bruge en PC og skulle på kurses, og rygsækken skulle vi indlevere da vi flyttede Kommune kort efter til en specialskole for børn med særlige forudsætninger, højt begavede børn. Vores ny kommune tog 6½ år før de gav os en læse PC, men så var skaden ligesom sket da vi var nået op på 7 skoler der hver havde deres egen plan. År der gik med lærer der nægtede IT i timerne, skældt ud over PC forbrug og ikke vil tale med PPR om ordblindhed. Men værdst var de lærer der kun se det var akut måtte ikke implementer noget jf ordblindhed.

Mange skoleskift senere, skoler valgt af socialrådgivere og PPR flere lærer med "ideer" om alt andet end ordblindhed på trods af at genudredningen af dec 2012 ved en psykolog som anbefalede at "skoledelen" krævede en ordblind indsats, derefter en ganske alm Folkeskole.

At psykologen ikke anede han var højt begavet er der gode forklaringer på idet han havde angst, og ordblindhed påvirker barnets udvikling på det sproglig område hvor barnets begavelse skjules. Og testen var udført i utrygge omgivelser under tvang. Ordblindhed er en sprog/tale handicap, hvor vi også har dysgrafi dvs. han har meget svært ved at skrive, dog tegner han meget godt!

At kommunen så bare flytter ham til et nyt kommune, der gentestser og omskriver en pædagog ordet "ordblindhed" til "læse og skrive problemer" for at gentage det samme indsats som i læseraporten af 3 år tidliger trods hun ikke havde set det rapport. Hendes brug af DVOs test viser at en test kan "misbruges".

Det gav kun et barn som blev mere skole ked af det.

At det skete på trods af Ordblindeforeningens Karl Åge Andreasens vurderinger at der er tale om et ordblindbarn som ikke fik rette indsats fra 2010-2013 hvor det belv ved trods test gentagelse, og vi endt med at blive trukket dybere ind i udsathed og den branches metoder ...

Først i 2015 sagt min drengs advokat at Dommeren bør bemærke at Psykologudredningen på ingen tidspunkt anbefalede en anbringelse, men påpegede "skoleproblemer" som efter hans bedste overbevisning ikke var løst. Derfra bedt begge advokater at retsagen udskydes og afventer svaret på en forældreeventest som var forsinkede siden 2012.

Det var hårde år fra 2010 hvor vi fik vores test, til 2015 hvor vi faktisk tabte retssagen fordi ingen ser om en familie "fejl hånderes" og påvirkes af en atypis forløb som komliceres pga. handicap. Trist er at samfundet tror at vores handicap bare kan behandles væk med noget miljøterepautisk noget. Heldigvis hjemgav de mit barn kort efter trods en genanbringelse.

Det sidste skole vi fik var en autisme klasse som havde 3-4 andre ordblinde børn, alle uden indsts jf deres ordblindhed. Stedet fik ikke "lov" af PPR. Jeg ved de havde gode intentioner, men gav en forældede PC dvs word 2003 (nej ikke 2013, men 2003!) og ingen CD Ord. De opgav VAKS hvor jeg ikke helt ved årsagen, men kan tænke mig til min dreng fik dårlige erfaringer med systemet efter en internskole med ufaglærte og tvang prøvede VAKS.

Alt i alt flyttede en af de andre børn på en efterskole hvor jeg læste på Facebook at stedet glemt barnets ordblindhed og tog ingen hensyn til hans autisme ergo han kiksede både til dansk og engelsk eksamen. Ordblinde børn skal allerede inden 1. december før 9. klasses afgangsprøver sikrer bevillinger fra UVM jf hjælpemidler og dispensationer til deres sommereksamen. Så når en ung kommer i august kan skolen sjælden "se" behøvet i tide, så pas endeligt på med efterskole. Det sidste 2 børn ved jeg ikke så meget om jf deres handicap hjælp jf ordblindhed, men jeg hørt en fik lav skriftelige resultater og høje mundligt, trods angst og autisme så tænkte jeg mit. Så spotning og test ændrer faktisk ikke noget.

Først i 2015 mente PPR Folkeskole skulle overtage, men de afvist os pga mit barns handicap. Efter forløbet i centret skulle Folkeskole overtage en gang til. Vi endt i en n autisme centerklasse da socialrådgiveren og PPR så der var også tale om autisme træk. Og de havde erfarede at høj begavelse købles sammen med Asperger så det var deres valg for os. At angst kan kom fra ordblindhed, høj begavelse, mange skoleskift osv forstået de ikke.

Vi var ikke enige men der var ingen der vil opgaven, ikke uden en vis tvang og alle vidste det ikke vil kunne hænge sammen i en pressede Folkeskole med projektitis. Og dog, nogle vil hvis de kun slip for mig eller få os til at deres blive til deres "gode hostori". Hvordan det kun blive til en god histori lige efter de sagt vi ikke kan regne med tid i normal klassen eller Tysk, HF og de aldrig havde en af deres på Gymnasium. Jeg afvist så også det tilbud.

Vi orkede ikke at være andres eksperiment når vi efter vores forløb havde brug for en profesionel ordblinde indsats. Jeg vurderede at den klasse slet ikke var kommunens læseklasse og var en slags parallelklasse for de vanskelige og den slags har vi været ind og ud af.

Og alt det efter Centret havde sagt vi ikke skal være "andres prøveklude", og ikke profiterede af at være placeresde ved syge børn. De præciserede at:

-  vi var på skole nr 7 og igennem velykket hjemmeundervisning,
- hvor vi havde særlig behov som de sagtens kun se,
- og imens de beklagede de ikke så hvor hårdt min dreng var ramt af hans ordblindhed før det bed dem i halen,
-  at han ikke magtede flere afvisende forløb.

Som noget meget atypisk deltog en tidliger skoleleder som konsulent og vi var stort set enig, imens jeg var i tvivl som altid. Men Centret sagt også det var yderst syndt for min dreng at være hos dem da deres børn var faktisk syg og det ender med mistrivsel for os og dem. Hvor vores tidliger skoleleder sagt at det som ikke måtte ske var at han "mødes med afvisninger". Ord ingen vil sikre vi ikke kom ude for. Imens fik jeg ret i min tvivl.

I dag kan jeg sige vi har igen en uge med PC uden CD Ord, licensen er løbet ud og der er ingen som tager sig af det. Jeg har ikke mulighed for at betale 4000kr for en til os. Jeg er ikke igang med en årsplan da PPR vil absolut overtage opgaven og tilbudet er ikke igennem.

Alt dette med viden om at NOTA ikke har klargjort de bøger vi skal bruge dvs jeg plejer at bruge ferien til dette og at at OCR behandle filer, scanne ting ind og motiver mit barn at bruge hans rygsæk. Han er meget påvirket af alle de år hvor skoler sagt han ikke havde en "IT behov" jf skolearbejde og dermed angst for hans rygsæk. Det skældt ud fordi lærer mente han havde for meget skærmtid imens de krævede han skrev i blyant trods svær dysgrafi sat dybe spor.

Det er og var rent mishandling fordi vi havde alle udredninger klar, senest i 2015 hvor psykologen igen præciserede hans behov var som 2010, med flere komplekse issues herunder at jeg skulle bakkes op og ikke modarbejdes.

Det er min drengs sidste chance for at indhente 11 års rådden skolegang via AVU da VUC ikke vil optage ham på deres normale AVU hold. En grundskoleforløb hvor kommunen styrede og anklagede uden at de sikrede om deres hyrede anden aktører magtede opgaven eller tjekke mit barns genoptræning og udvikling er som det bør være. Den slags gøre de ikke. Opsamlingen er mit eget sag, sikkert også jf ordblinde indsatsen da jeg 7 år efter testen må sande: Kommunen gøre nok ikke noget de ikke plejer,

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.