tirsdag den 19. september 2017

Synæstesi eller eller samsansning #synesthesiaWhat Is Synesthesia? by HowStuffWorks.comThe Synesthesia Network | Kaitlyn Hova | TEDxOmaha

Tidligere er synæstesi blevet opfattet som psykiske lidelser, men ved hjælp af en scanning-teknik kaldet DTI (diffusion tensor imaging) kan man nu konstatere at forbindelserne mellem hjernens sanseområder er mere fremtrædende end ved ikke-synæstetikere.

Synæstesi er syn- som betyder "sam-", og aesthesis som betyder "sansning"  det også kaldes samsansning for at forstå begrebet som er en sammenblanding af forskellige typer af sanseindtryk.Således at et sanseindtryk blandes sammen og en fornemmelse fås via et andet sanseområde. Synæstesi er delvis arveligt betinget, og der er flere kvinder end mænd, der er synæstetikere.

Mennesker kan f.eks. høre farver, se lyde og smage berøringer.  Der er 2-4%, måske lidt flere, der er synæstetikere. F.eks. Pharrell Williams, Tori Amos, Franz Liszt eller Richard Feynman fortæller når han ser ligninger:
When I see equations, I see the letters in colors – I don't know why. As I'm talking, I see vague pictures of Bessel functions from Jahnke and Emde's book, with light-tan j's, slightly violet-bluish n's, and dark brown x's flying around. And I wonder what the hell it must look like to the students." Kilde:  Feynman, Richard. 1988. What Do You Care What Other People Think? New York: Norton. P. 59.
Der synes i det hele taget, at være langt flere kunstnere blandt synæstetikerne, end blandt ikke-synæstetikere. En anden form for synæstesi er at se musik i farver, musik-farve-synæstesi filmen Kaitlyn Hova viser men det kan også være som maleri . Et eksempel er SONATA VI hvor to malerier Sternernes sonate er malet af Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 1908. , Allegro og Stjernernes sonate: 


Hvor mange former for synæstesi?

Synæstesi og hukommelse hvor sanse-sammenblanding fører til overudviklet hukommelse hvor det er mere automatiseret end i denne film, men langsomt forklarede for at prøve at lære andre teknikken kan ses her:Grafem-farve-synæstesi hvor bogstaver og tal ses i farver,  og f.eks musik-farve-synæstesi hvor noget f.eks musik er malet eller lidt som en automatisering af spillet synthesia ... 


When 2+2 equals green | Olivia Warren | TEDxClaremontColleges
The Synaesthete: A New Type of “Gifted Student” and How to Teach Them


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.